2020 ACF Fall at Rice on October 17, 2020 Statistics report for Combined
Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report Stat Key

Scoreboard

Round 1

Alabama B 270, Iowa B 255
Iowa B: Jade Utech (DII) 1 0 10, Rachel Mattson (UG) 4 0 40, Carson Melinder (UG) 1 1 5, Zach Krisl (DII) 2 0 20
Alabama B: Megan Underwood (DII) 0 0 0, Alec Phelps (DII) 6 1 55, Morgan Potts (UG) 0 0 0, Brody Marshall (UG) 5 3 35
Bonuses: Iowa B 8 180 22.50, Alabama B 11 180 16.36

Texas A 300, Auburn A 190
Auburn A: Aahil Makhani (UG) 0 1 -5, Eleanor Covington (UG) 3 0 30, Ethan Blanton (UG) 2 1 15, Jared Stinson (UG) 3 0 30
Texas A: Gayathree Gopi (DII) 2 0 20, Nikhil Ranjan (UG) 4 0 40, Raul Passement (DII) 2 0 20, Tim Reynolds (DII) 3 0 30
Bonuses: Auburn A 8 120 15.00, Texas A 11 190 17.27

Alabama A 265, Texas A&M B 255
Texas A&M B: Tyler Mcstravick (DII) 6 0 60, Chandler Barr (UG) 1 0 10, Joseph Kusco (UG) 3 1 25, Cate Conway (DII) 0 0 0
Alabama A: Brandon Jones (UG) 6 3 45, Donald Webster (UG) 3 0 30, Mark Simmons 1 0 10
Bonuses: Texas A&M B 10 160 16.00, Alabama A 10 180 18.00

Auburn B 235, Iowa D 90
Auburn B: Trevor Hart (UG) 6 0 60, Reagan Johnson (UG) 5 1 45, Ashtyn Phillippi (UG) 0 0 0
Iowa D: Wyatt Hellman (DII) 3 1 25, Joseph Schopen (DII) 1 1 5, Margo Skornia 1 0 10
Bonuses: Auburn B 11 130 11.82, Iowa D 5 50 10.00


Round 2

Alabama A 530, Iowa D 45
Iowa D: Wyatt Hellman (DII) 1 1 5, Joseph Schopen (DII) 1 0 10, Margo Skornia 1 0 10
Alabama A: Brandon Jones (UG) 11 1 105, Donald Webster (UG) 4 1 35, Mark Simmons 2 0 20
Bonuses: Iowa D 3 20 6.67, Alabama A 17 370 21.76

Texas A&M B 445, Auburn A 155
Auburn A: Aahil Makhani (UG) 1 0 10, Eleanor Covington (UG) 4 0 40, Ethan Blanton (UG) 0 0 0, Jared Stinson (UG) 1 1 5
Texas A&M B: Cate Conway (DII) 1 0 10, Chandler Barr (UG) 0 0 0, Joseph Kusco (UG) 3 0 30, Tyler Mcstravick (DII) 10 1 95
Bonuses: Auburn A 6 100 16.67, Texas A&M B 14 310 22.14

Iowa B 305, Auburn B 55
Iowa B: Jade Utech (DII) 3 1 25, Rachel Mattson (UG) 6 0 60, Carson Melinder (UG) 0 0 0, Zach Krisl (DII) 2 0 20
Auburn B: Trevor Hart (UG) 2 2 10, Reagan Johnson (UG) 1 1 5, Ashtyn Phillippi (UG) 1 0 10, Jud Bailey (UG) 0 0 0
Bonuses: Iowa B 11 200 18.18, Auburn B 4 30 7.50

Texas A 295, Alabama B 130
Texas A: Gayathree Gopi (DII) 3 0 30, Nikhil Ranjan (UG) 2 1 15, Raul Passement (DII) 3 0 30, Tim Reynolds (DII) 3 0 30
Alabama B: Alec Phelps (DII) 2 1 15, Brody Marshall (UG) 2 3 5, Megan Underwood (DII) 0 0 0, Morgan Potts (UG) 3 0 30
Bonuses: Texas A 11 190 17.27, Alabama B 7 80 11.43


Round 3

Alabama A 295, Alabama B 205
Alabama A: Brandon Jones (UG) 4 3 25, Donald Webster (UG) 3 0 30, Mark Simmons 3 0 30
Alabama B: Alec Phelps (DII) 3 3 15, Brody Marshall (UG) 2 2 10, Megan Underwood (DII) 0 0 0, Morgan Potts (UG) 3 0 30
Bonuses: Alabama A 10 210 21.00, Alabama B 8 150 18.75

Texas A 495, Auburn B 75
Texas A: Raul Passement (DII) 4 1 35, Gayathree Gopi (DII) 2 0 20, Tim Reynolds (DII) 8 0 80, Nikhil Ranjan (UG) 2 0 20
Auburn B: Trevor Hart (UG) 1 0 10, Reagan Johnson (UG) 2 1 15, Ashtyn Phillippi (UG) 0 0 0, Jud Bailey (UG) 0 0 0
Bonuses: Texas A 16 340 21.25, Auburn B 3 50 16.67

Auburn A 320, Iowa B 230
Iowa B: Jade Utech (DII) 0 1 -5, Rachel Mattson (UG) 1 0 10, Carson Melinder (UG) 5 1 45, Zach Krisl (DII) 2 0 20
Auburn A: Jared Stinson (UG) 4 1 35, Eleanor Covington (UG) 3 0 30, Aahil Makhani (UG) 2 0 20, Ethan Blanton (UG) 3 1 25
Bonuses: Iowa B 8 160 20.00, Auburn A 12 210 17.50

Texas A&M B 540, Iowa D 50
Iowa D: Wyatt Hellman (DII) 0 1 -5, Joseph Schopen (DII) 1 1 5, Margo Skornia 2 0 20
Texas A&M B: Tyler Mcstravick (DII) 9 0 90, Chandler Barr (UG) 0 0 0, Joseph Kusco (UG) 4 0 40, Cate Conway (DII) 4 0 40
Bonuses: Iowa D 3 30 10.00, Texas A&M B 17 370 21.76


Round 4

Texas A&M B 465, Auburn B 95
Texas A&M B: Tyler Mcstravick (DII) 10 1 95, Chandler Barr (UG) 0 0 0, Joseph Kusco (UG) 3 0 30, Cate Conway (DII) 2 0 20
Auburn B: Trevor Hart (UG) 1 1 5, Reagan Johnson (UG) 1 0 10, Ashtyn Phillippi (UG) 0 0 0, Jud Bailey (UG) 2 0 20
Bonuses: Texas A&M B 15 320 21.33, Auburn B 4 60 15.00

Iowa B 320, Iowa D 110
Iowa B: Carson Melinder (UG) 3 0 30, Jade Utech (DII) 3 0 30, Rachel Mattson (UG) 6 0 60, Zach Krisl (DII) 0 0 0
Iowa D: Joseph Schopen (DII) 1 1 5, Wyatt Hellman (DII) 4 1 35, Margo Skornia 1 0 10
Bonuses: Iowa B 12 200 16.67, Iowa D 6 60 10.00

Texas A 320, Alabama A 235
Texas A: Raul Passement (DII) 2 0 20, Gayathree Gopi (DII) 3 0 30, Tim Reynolds (DII) 3 0 30, Nikhil Ranjan (UG) 2 0 20
Alabama A: Brandon Jones (UG) 6 4 40, Donald Webster (UG) 3 1 25, Mark Simmons 0 0 0
Bonuses: Texas A 10 220 22.00, Alabama A 9 170 18.89

Alabama B 305, Auburn A 230
Auburn A: Aahil Makhani (UG) 0 0 0, Eleanor Covington (UG) 4 0 40, Ethan Blanton (UG) 1 0 10, Jared Stinson (UG) 4 2 30
Alabama B: Alec Phelps (DII) 3 1 25, Brody Marshall (UG) 5 0 50, Megan Underwood (DII) 0 0 0, Morgan Potts (UG) 2 0 20
Bonuses: Auburn A 9 150 16.67, Alabama B 10 210 21.00


Round 5

Alabama A 410, Iowa B 170
Iowa B: Jade Utech (DII) 1 0 10, Rachel Mattson (UG) 2 0 20, Carson Melinder (UG) 3 0 30, Zach Krisl (DII) 0 0 0
Alabama A: Brandon Jones (UG) 8 2 70, Donald Webster (UG) 4 0 40, Mark Simmons 2 0 20
Bonuses: Iowa B 6 110 18.33, Alabama A 14 280 20.00

Auburn A 380, Auburn B 95
Auburn A: Aahil Makhani (UG) 3 0 30, Eleanor Covington (UG) 4 1 35, Ethan Blanton (UG) 2 1 15, Jared Stinson (UG) 5 0 50
Auburn B: Ashtyn Phillippi (UG) 0 0 0, Jud Bailey (UG) 2 1 15, Reagan Johnson (UG) 3 1 25, Trevor Hart (UG) 0 1 -5
Bonuses: Auburn A 14 250 17.86, Auburn B 5 60 12.00

Alabama B 415, Iowa D 90
Iowa D: Wyatt Hellman (DII) 1 0 10, Joseph Schopen (DII) 2 1 15, Margo Skornia 3 1 25
Alabama B: Megan Underwood (DII) 0 0 0, Alec Phelps (DII) 5 2 40, Morgan Potts (UG) 2 0 20, Brody Marshall (UG) 7 1 65
Bonuses: Iowa D 6 40 6.67, Alabama B 14 290 20.71

Texas A&M B 465, Texas A 160
Texas A: Gayathree Gopi (DII) 1 0 10, Nikhil Ranjan (UG) 1 0 10, Raul Passement (DII) 4 0 40, Tim Reynolds (DII) 0 0 0
Texas A&M B: Cate Conway (DII) 1 0 10, Joseph Kusco (UG) 2 0 20, Pablo Lloyd (DII) 9 0 90, Tyler Mcstravick (DII) 2 1 15
Bonuses: Texas A 6 100 16.67, Texas A&M B 14 330 23.57


Round 6

Alabama A 485, Auburn B 55
Alabama A: Brandon Jones (UG) 11 0 110, Donald Webster (UG) 4 0 40, Mark Simmons 1 1 5
Auburn B: Trevor Hart (UG) 0 0 0, Reagan Johnson (UG) 2 0 20, Ashtyn Phillippi (UG) 0 0 0, Jud Bailey (UG) 1 3 -5
Bonuses: Alabama A 16 330 20.62, Auburn B 3 40 13.33

Auburn A 400, Iowa D 75
Auburn A: Jared Stinson (UG) 6 4 40, Eleanor Covington (UG) 5 0 50, Ethan Blanton (UG) 2 0 20
Iowa D: Wyatt Hellman (DII) 0 2 -10, Joseph Schopen (DII) 1 1 5, Margo Skornia 3 0 30
Bonuses: Auburn A 13 290 22.31, Iowa D 4 50 12.50

Texas A&M B 495, Alabama B 120
Alabama B: Megan Underwood (DII) 0 0 0, Morgan Potts (UG) 1 0 10, Alec Phelps (DII) 4 1 35, Brody Marshall (UG) 0 1 -5
Texas A&M B: Cate Conway (DII) 2 0 20, Chandler Barr (UG) 0 0 0, Tyler Mcstravick (DII) 5 1 45, Pablo Lloyd (DII) 7 0 70
Bonuses: Alabama B 5 80 16.00, Texas A&M B 14 360 25.71

Texas A 410, Iowa B 95
Iowa B: Carson Melinder (UG) 1 1 5, Jade Utech (DII) 0 0 0, Rachel Mattson (UG) 1 0 10, Zach Krisl (DII) 2 0 20
Texas A: Gayathree Gopi (DII) 0 0 0, Nikhil Ranjan (UG) 4 0 40, Raul Passement (DII) 3 1 25, Tim Reynolds (DII) 8 1 75
Bonuses: Iowa B 4 60 15.00, Texas A 15 270 18.00


Round 7

Alabama A 280, Auburn A 250
Auburn A: Eleanor Covington (UG) 6 0 60, Ethan Blanton (UG) 0 0 0, Jared Stinson (UG) 4 0 40
Alabama A: Brandon Jones (UG) 5 1 45, Donald Webster (UG) 0 1 -5, Mark Simmons 5 2 40
Bonuses: Auburn A 10 150 15.00, Alabama A 10 200 20.00

Texas A 490, Iowa D 50
Iowa D: Wyatt Hellman (DII) 1 0 10, Delaney Nesmith (DII) 0 0 0, Joseph Schopen (DII) 1 0 10, Margo Skornia 1 0 10
Texas A: Raul Passement (DII) 3 0 30, Gayathree Gopi (DII) 1 2 0, Tim Reynolds (DII) 4 0 40, Nikhil Ranjan (UG) 9 0 90
Bonuses: Iowa D 3 20 6.67, Texas A 17 330 19.41

Alabama B 355, Auburn B 145
Auburn B: Trevor Hart (UG) 3 1 25, Reagan Johnson (UG) 2 0 20, Ashtyn Phillippi (UG) 0 0 0, Jud Bailey (UG) 1 0 10
Alabama B: Megan Underwood (DII) 0 0 0, Alec Phelps (DII) 4 1 35, Morgan Potts (UG) 1 0 10, Brody Marshall (UG) 8 0 80
Bonuses: Auburn B 6 90 15.00, Alabama B 13 230 17.69

Texas A&M B 450, Iowa B 145
Iowa B: Jade Utech (DII) 0 0 0, Rachel Mattson (UG) 2 1 15, Carson Melinder (UG) 3 0 30, Zach Krisl (DII) 0 0 0
Texas A&M B: Chandler Barr (UG) 0 0 0, Joseph Kusco (UG) 1 1 5, Cate Conway (DII) 0 0 0, Pablo Lloyd (DII) 13 1 125
Bonuses: Iowa B 5 100 20.00, Texas A&M B 14 320 22.86


Round 8

Texas A&M B 350, Texas A 200
Texas A&M B: Tyler Mcstravick (DII) 1 0 10, Chandler Barr (UG) 0 0 0, Joseph Kusco (UG) 4 0 40, Cate Conway (DII) 3 0 30, Pablo Lloyd (DII) 4 0 40
Texas A: Raul Passement (DII) 3 1 25, Gayathree Gopi (DII) 2 0 20, Tim Reynolds (DII) 1 0 10, Nikhil Ranjan (UG) 2 1 15
Bonuses: Texas A&M B 12 230 19.17, Texas A 8 130 16.25

Alabama A 295, Alabama B 175
Alabama A: Brandon Jones (UG) 8 1 75, Donald Webster (UG) 1 0 10, Mark Simmons 2 0 20
Alabama B: Megan Underwood (DII) 0 0 0, Alec Phelps (DII) 3 3 15, Morgan Potts (UG) 1 0 10, Brody Marshall (UG) 4 2 30
Bonuses: Alabama A 11 190 17.27, Alabama B 8 120 15.00

Auburn A 290, Iowa B 190
Auburn A: Jared Stinson (UG) 3 0 30, Eleanor Covington (UG) 8 1 75, Aahil Makhani (UG) 0 1 -5
Iowa B: Jade Utech (DII) 1 0 10, Rachel Mattson (UG) 1 0 10, Carson Melinder (UG) 5 0 50, Zach Krisl (DII) 2 0 20
Bonuses: Auburn A 11 190 17.27, Iowa B 9 100 11.11

Iowa D 150, Auburn B 140
Auburn B: Jud Bailey (UG) 5 1 45, Reagan Johnson (UG) 2 0 20, Trevor Hart (UG) 1 1 5
Iowa D: Joseph Schopen (DII) 2 0 20, Margo Skornia 2 0 20, Wyatt Hellman (DII) 5 0 50
Bonuses: Auburn B 8 70 8.75, Iowa D 9 60 6.67


Round 9

Texas A 390, Alabama B 220
Texas A: Raul Passement (DII) 2 0 20, Gayathree Gopi (DII) 0 2 -10, Tim Reynolds (DII) 4 0 40, Nikhil Ranjan (UG) 7 0 70
Alabama B: Megan Underwood (DII) 0 0 0, Alec Phelps (DII) 1 2 0, Morgan Potts (UG) 2 0 20, Brody Marshall (UG) 4 0 40
Bonuses: Texas A 13 270 20.77, Alabama B 7 160 22.86

Texas A&M B 285, Alabama A 255
Alabama A: Brandon Jones (UG) 8 2 70, Donald Webster (UG) 1 0 10, Mark Simmons 0 1 -5
Texas A&M B: Tyler Mcstravick (DII) 3 1 25, Chandler Barr (UG) 0 0 0, Cate Conway (DII) 0 0 0, Pablo Lloyd (DII) 5 0 50, Joseph Kusco (UG) 1 0 10
Bonuses: Alabama A 9 180 20.00, Texas A&M B 9 200 22.22

Iowa B 255, Iowa D 165
Iowa B: Jade Utech (DII) 3 2 20, Rachel Mattson (UG) 2 0 20, Carson Melinder (UG) 3 0 30, Zach Krisl (DII) 2 1 15
Iowa D: Wyatt Hellman (DII) 2 0 20, Delaney Nesmith (DII) 0 0 0, Joseph Schopen (DII) 2 0 20, Margo Skornia 4 1 35
Bonuses: Iowa B 10 170 17.00, Iowa D 8 90 11.25

Auburn A 330, Auburn B 135
Auburn A: Eleanor Covington (UG) 5 1 45, Ethan Blanton (UG) 3 1 25, Jared Stinson (UG) 4 0 40
Auburn B: Jud Bailey (UG) 1 1 5, Reagan Johnson (UG) 3 0 30, Trevor Hart (UG) 2 2 10
Bonuses: Auburn A 12 220 18.33, Auburn B 6 90 15.00


Round 10

Texas A&M B 515, Alabama B 125
Texas A&M B: Tyler Mcstravick (DII) 2 2 10, Chandler Barr (UG) 1 0 10, Joseph Kusco (UG) 3 1 25, Pablo Lloyd (DII) 9 0 90
Alabama B: Megan Underwood (DII) 0 0 0, Alec Phelps (DII) 1 3 -5, Morgan Potts (UG) 2 0 20, Brody Marshall (UG) 2 0 20
Bonuses: Texas A&M B 15 380 25.33, Alabama B 5 90 18.00

Alabama A 280, Texas A 225
Alabama A: Brandon Jones (UG) 5 2 40, Donald Webster (UG) 3 0 30, Mark Simmons 1 0 10
Texas A: Raul Passement (DII) 5 1 45, Gayathree Gopi (DII) 1 0 10, Tim Reynolds (DII) 1 0 10, Nikhil Ranjan (UG) 2 0 20
Bonuses: Alabama A 9 200 22.22, Texas A 9 140 15.56

Auburn A 420, Iowa D 45
Auburn A: Jared Stinson (UG) 8 0 80, Eleanor Covington (UG) 6 0 60, Aahil Makhani (UG) 0 0 0
Iowa D: Wyatt Hellman (DII) 2 0 20, Joseph Schopen (DII) 1 1 5, Margo Skornia 0 0 0
Bonuses: Auburn A 14 280 20.00, Iowa D 3 20 6.67

Iowa B 360, Auburn B 125
Iowa B: Carson Melinder (UG) 3 0 30, Jade Utech (DII) 3 0 30, Rachel Mattson (UG) 5 0 50, Zach Krisl (DII) 1 0 10
Auburn B: Jud Bailey (UG) 2 2 10, Reagan Johnson (UG) 0 0 0, Trevor Hart (UG) 4 1 35
Bonuses: Iowa B 12 240 20.00, Auburn B 6 80 13.33